KOSTEUSMITTAUS

Suhteellisen kosteuden mittaus(Rh%)

Meiltä voit tilata kosteusmittauksen rakenteesta riippumatta. Erilaisten rakenteiden vuoksi käytössä on erilaisia mittareita ja mittausmenetelmiä.

Koska kosteutta siirtyy eri rakenteissa eri tavalla, ja rakenteilla on omat tasapainokosteudet, täytyy mittaajan ymmärtää kosteustekniikkaa.

On helppo ymmärtää painovoimainen veden valuminen ja vielä kosteuden kondensoituminenkin, mutta diffuusiolla ja kapillaarisesti siirtyvä kosteuden arvioiminen saattaa tuottaakin ongelmia. Tätä varten onkin hyvä käyttää kyseisten ongelmien kanssa painivia ammattilaisia.

Rakenteen kosteusmittauksilla tarkoitetaan rakenteen sisäisen kosteuden mittaamista. Mittauksilla saadaan luotettavat mittaustulokset rakenteen kosteusjakautumasta. Rakenteellisten mittausten toteuttaminen on kuitenkin haasteellista suorittaa vahingoittamatta pintamateriaaleja, mittausten suorittamiseksi joudutaan poraamaan Ø8 -16mm mittausreikiä 2-3kpl/mitattava rakennekohta. Syvyydet vaihtelevat rakenteen paksuuden, materiaalin, mittaustavan ja haettavan tiedon mukaan.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen(Rh%) suoritamme joko näytepala tai porareikämenetelmällä RT 14 – 10984 ohjekortin mukaisesti.

Betonin kosteusmittaus kertoo tietoa betonin suhteellisesta kosteudesta valitulta mittaus syvyydeltä. mittauksella varmistetaan, että betonivalu on riittävän kuiva päällystämistä varten. Etenkin kosteina vuodenaikoina kuivuminen hidastuu merkittävästi. Mikäli päällyste asennetaan vielä osittainkin kostean betonin päälle, tuloksena voi olla kosteusvaurio.

Betonin kosteusmittauksen jälkeen saat meiltä kosteusmittausraportin. Tämä myös nostaa rakennuksen arvoa, kun sinulla on näyttää todiste, että kosteusmittaukset on hoidettu asianmukaisesti ennen päällystysvaihetta. Tulokset on oltava päällystevalmistajan antamissa ohjearvoissa.


Viilto- ja piikkimittaus

Joustavien pinnoitemateriaalien välistä voimme mitata(Rh%) kosteuden viiltomittauksella, pinnoitemateriaalin ja alustan välistä(matto). Mittauksen teemme pienestä viiloista(4-5cm), jonka voi huomaamattomasti paikata.

Puurakenteissa kosteus mitataan piikkimittauksella(Teflonpäällysteiset piikit), mittaustavalla saadaan puun kosteus paino prosentteina(p-%) luotettavasti ja oikealta syvyydeltä. Tyypillisiä mittauskohteita ovat muun muassa seinien alaohjauspuut ja yläpohjien puurakenteet.