KUNTOTARKASTUS

Rivi- ja kerrostalohuoneistot

Kuntotarkastuksessa arvioidaan rakenteet pintapuolisesti, aistinvaraisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin, Soveltaen ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä suoritusohjeen mukaisesti” Ohjekortit KH 90-00394 ja LVI 01-10414.

Tarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa mahdollisimman kattavasti asuntokaupan osapuolille. Kuntotarkastuksella selvitetään pääaisassa kohteen rakennusteknistä kuntoa aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Lisäksi kartoitetaan tulevia korjaustarpeita ja annetaan tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.

Kuntotarkastusraportti on tarkastushetken tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista.

Laadittava kuntotarkastusraportti perustuu osakkaan antamiin tietoihin sekä kuntotarkastajan asiantuntemukseen ja havaintoihin.

Tarkastaja voi selvittää riskirakenteiden kuntoa pienimuotoisilla rakenneavauksilla kuntotarkastuksen yhteydessä, kuitenkin mahdollisimman kattavasti. Arvioinnissa huomioidaan eri aikakausina valmistuneiden rakennuksien tyypillisemmät puutteet ja ominaisuudet.

Kuntotarkastusraportista tehdään helposti ymmärrettävä, jotta asuntokaupan osapuolille muodostuu mahdollisimman selkeä käsitys tarkastetun kohteen kunnosta, riskeistä ja tulevista korjaustarpeista.