SISÄILMANPUHDISTUS

Otsonointi/ionisointikäsittely

Tehokas desinfiointiaine, Otsonointi

Hajunpoistokäsittelyn voit tilata meiltä, emme vuokraa laitteita. Laitteiden asennustapa ja käyttö vaatii ammattilaisten asiaan perehtyneen henkilön osaamisen. Jokainen käsittely suunnitellaan, aikataulutetaan ja toteutetaan niin, että altistumista otsonille käsiteltävissä tiloissa, eikä sen viereisissä tiloissa oleskeleville pääse tapahtumaan. Otsonointikäsittelyn tilauksen yhteydessä lähetämme tarkat kirjalliset toimintaohjeet.

Otsonointi +ionisointi on tehokas tapa poistaa epätoivottuja hajuja, kuten tupakan, eläinten, viemärin, jätteiden, homeen, ja kalman hajua, sekä ummehtuneisuutta. Otsonointikäsittelyä suoritetaan huoneistoihin, asuntovaunuihin, autoihin ja veneisiin, jätekatoksiin yms. vastaavan kokoisiin tiloihin. Tehokkainta hajunpoisto on kun tilat ovat tyhjillään ja pinnat paljaana, esimerkiksi remontoinnin yhteydessä, kun pintamateriaalit on poistettu(tapetit, matot, yms.) ja tilat on siivottu rakennusaikaisesta pölystä.

Mikäli huoneistossa on hajuhaittaa, kannattaa otsonointikäsittely tehdä asukkaiden vaihtuessa, kun asunto on tyhjillään.

Astmaatikkojen ja muiden hengityselinsairaiden ihmisten on syytä olla erityisen varovaisia. Otsonikaasu on terveydelle haitallista hengitettynä.

Hajunpoistoon tarvittava aika riippuu tilan koosta ja materiaaleista sekä hajun aiheuttajasta ja pinttyneisyydestä. Tehokkailla (2 In1) puhdistuslaitteilla riittävä käsittelyaika 10-20m² huoneeseen(+20°c) on 2x30min+ tuuletusaika 1-2vrk. Käsittelyaikaa voi pidentää tai sen voi tarvittaessa uusia.

Otsonilaitteistona, koronalevyillä tuotettu 7-10 000mg/h otsoni O3. Laitteisto on varustettu lisäksi ionisaattorilla ja tehokkailla(>80w) puhaltimilla. Max 50m²(100m³) tila/laite. Laite/käsittelyaika valitaan tilavuuden(m³ perusteella. Käyttölämpötila +5 – +30°c. Kosteus Rh% max.60%.